Pracovní místa vzniknou díky zkrácení pracovní doby

P1060177

Je to jednoduché místo 8 hodin budete v zaměstnání 4 hodiny a tím uděláte polovinu práce, zaměstnavatel bude muset nabrat nové zaměstnance, aby mohl splnit svoje zakázky. Díky využití nejmodernější vědy a techniky je možné za poloviční pracovní dobu udělat stejně práce jako za plnou pracovní dobu. 
 
Ten kdo nevyužije nejmodernější vědu a techniku, ten logicky zkrachuje, o tom to je! Je třeba skončit s podporou pro nepřizpůsobivé příživníky, stát nebude už vyplácet nikomu; sociální dávky, invalidní důchody, podporu v nezaměstnanosti, podporu na bydlení, nemocenská, atd. kdo může jíst, ten může i pracovat, atd. Starobní důchody se budou dávat až od 70 let, je třeba ukázat, že kdo chce, ten si práci najde, a kdo nechce pracovat, ten skončí jako příživník ve vězení. 
 
Současné ubohé platy budou zachovány, protože jsou tak malé, že je už nelze snižovat díky zkrácení pracovní doby. Podpoří se domácí práce na internetu, pro lidi co nemohou ze zdravotních důvodů cestovat daleko do zaměstnání, jak si to uděláme, takové to budeme mít, nenarodili jsme se proto, abychom byli po celý život otroky konzumního systému. 
 
Bude zde v EU povinnost pracovat a tím i platit veliké daně, a ten kdo nebude pracovat jeden měsíc, ten bude jako příživník zavřen na rok do vězení, a zde bude muset pod dohledem pracovat, práce proměnila zvířata na lidi, bez práce se z lidí stávají zlá zvířata. Povinnost pracovat zde bude v EU pro každého od 15 let, pokud bude chtít někdo studovat, střední nebo vysokou školu, tak bude chodit do školy, teprve po splnění pracovní doby.
Reklamy

Dejte si pozor na profesionální zloděje peněz a času

P1060163

Nadbytek je zde díky nedostatku, tento princip platí trvale a všude, ti co mají nadbytek, okrádají o peníze a čas ty, co mají nedostatek, o tom to zde je od té doby, co existují daně. Lidově se lidi rozdělují na ovce a vlky, ovce je hloupá a vlk je chytrý, jablko nepadne daleko od stromu a tak se vlkům narodí vlci a ovcím se narodí ovce. Věda a technika restartovala konzumní společnost natolik, že staří lidé jsou pro zaměstnavatele už nepoužitelní, a tak se ze starých lidí stávají díky exekutorům bezdomovci, nebo nepřizpůsobivý příživníci, výjimkou jsou bezcharakterní politici, protože klientelismu jim umožňuje snadné parazitování na státu. 
 
Poslední dobou se rozmáhá salámová metoda okrádání lidí o peníze a čas, jde zde o sítě, do kterých se chytí hlupáci, a chytráci tvrdí hlupákům, že nejsou v síti, a že jsou svobodní, je to obyčejné přeprogramování mozku, pomocí mediálních dezinformací, takto se často opakovaná lež stane pravdou a následkem je že si zvolíme do naší vlády invalidní důchodce. S příchodem televize a později internetu se vymývání mozků stalo velmi snadné a levné, takto se z lidí stávají levné loutky, se kterými si centrální systém může dělat, co jej napadne, a loutky se nebrání tomu, že je centrální systém nažene do zbytečné veliké války, nebo do plynových komor. Vždy se ptej na to, kdo má užitek z toho, že ty jsi na tom uboze, a tak zjistíš kdo tě profesionálně okrádá o peníze a čas.

Deprese je trestem za uzavřenost

P1060180

Neustále řešíme to proč je v depresi; věda, technika, umění, filosofie, náboženství, morálka, politika, ekonomika, rodina, školství, doprava, zdravotnictví, psychika, informatika, stát, podnik, organizace, korporace, policie, spravedlnost, byrokracie, atd. nejde si toho nevšimnout deprese je, jako stín před kterým nikdo neuteče, mnoho let jsem věnoval hledání prioritní příčiny všech depresí a nakonec jsem dospěl k tomu, že příčinou je uzavřenost, díky našemu strachu o to, co milujeme a potřebujeme. 

Je přeci se chybou otevřít konkurentům a nepřátelům protože tím bychom ohrozili naši existenci, dobrota je žebrota. Podívejme se na nepřizpůsobivé příživníky z pohledu uzavřenosti jejich myšlení, bylo zde mnoho snah o to je přesvědčit o tom, aby se otevřeli a tím zde získali výhody a jistoty, všechny snahy selhali jak u nás tak i globálně. Proč je v Indii už tisíc let bída a zaostalost? Příčinou je veliká kastovní a náboženská uzavřenost tohoto starého národa, nejhorší je srážka s blbcem, a psychická uzavřenost dělá z druhých blbce. 

Nouze vede k otevřenosti a bohatství vede k uzavřenosti, problémem je zde bohatství, strach o bohatství má za následek uzavřenost, a tím je zde vše v depresi! Podívejme se na parazity v nás a okolo nás a zjistíme, že jejich existence je možná díky tomu že jde vždy o uzavřené systémy, paraziti stvořili z opice inteligentního člověka, který se prohlásil za pána tohoto světa. Nebyl zde žádný svatý všemocný stvořitel, co za šest dní stvořil vše, to jsou mytologické dogmatické pohádky pro naivní věřící ubožáky, život byl zde stvořen inteligentními mimozemskými parazity, proto je ten druhý sobecký parazit, a tak si pořizujeme psy a kočky. 

Bůh je svatý symbol, který stvořil strach z nemocí a smrti, všechny naše pravidla co jsou nám svatá, stvořil strach z toho, že se budeme mít zle! Všimněme si toho, že někdo je odolný proti některým smrtelným nemocem, tato odolnost je způsobená tím, že v těle toho člověka jsou od narození už tyto smrtelné nemoci, a tak je ten člověk imunní, proti nemocem na které jiní umírají. Degenerace má za následek velikou nemocnost psychickou a fyzickou, je logické že zdegenerovaný člověk se uzavírá, a tím vzniká začarovaný depresivní kruh, se kterým si nevíme rady.

Ano, od této chvíle budete sloužit GVKB

P1060185

Subjektivně si myslím, že kořenem všeho zla je vandalismus, jak se z lidí stávají vandalové, co poškozují sebe a svoje okolí? Příčinou je zde hříšnost, čím více je člověk hříšným, tím více myslí a jedná vandalsky.

Problémem je v tom že hříšníci se mohou rozmnožovat a tak mají hříšné děti, jablko nepadne daleko od stromu, je třeba rozmnožování povolit jenom těm co nejsou hříšníky, a tak zde bude záruka, že jejich děti nebudou hříšné. 

Zavedou se globální GVKB certifikace svatosti, a kdo nebude mít platnou GVKB certifikaci svatosti ten nebude smět mít děti, kontrola morální kvality lidí je prioritní, jenom tak se zabrání vandalskému ničení této planety, a ničení naší konzumní civilizace. 

Pokud jsi hříšníkem, tak začni pracovat na tom, že se změníš, a staneš se svatým, jak si to uděláš takové to i máš, nepoukazuj na to, že jsou druzí hříšníky, ale jdi druhým vzorem a ukaž, že to jde, se změnit k lepšímu. 

GVKB učení o svatosti je založeno na GVKB desateru, 1. Nekrást 2. Nelhat 3. Asketismus 4. Nenásilí 5. Skromnost 6. Pokora 7. Moudrost 8. Pracovitost 9. Čistota 10. Otevřenost. Mnozí hříšníci se budou snažit přijmout povrchně, toto GVKB desatero, a být jenom povrchně svatými, proto se dají všem lidem do hlavy GVKB čipy, a ty zajistí, že bude GVKB desatero přijato do hloubky, a stane se pro každého svaté. 

Nová digitální doba musí použít nové metody jak lidi naučit svatosti, ve jménu dobra musí být zlo eliminováno, skončí ubohé divadlo, ve kterém si hříšníci hráli na svaté, staré svaté knihy budou hozeny do ohně, lidi pochopí to že GVKB čip má vždy svatou pravdu. Budete asimilováni. Odpor je marný.

Ano, kritika cynického rozumu je správná

P1060166

Subjektivně si myslím, že místo humoru je zde už dlouho jenom blbá nálada, díky ekonomickým a sociálním problémům které nás trápí od roku 1938 (Mnichovská dohoda), a se kterými si neumíme optimálně rychle poradit, znáte nějakou moderní českou knihu plnou humoru, nebo moderní český film plný humoru? Jsme národem, ve kterém už jsou jenom cynici a skeptici, mohli bychom obrazně náš cynismus dávat do konzerv a nápisem Český cynismus. 
 
Německý filozof Peter Sloterdijk v knize „Kritika cynického rozumu„, tvrdí, že vládnutí a lhaní jsou synonyma. A zřejmě by mu dalo za pravdu mnoho českých občanů. Ti však mají sklon přehlížet, že ani v případě lhaní v politice, ani morálního pobouření nejde o žádnou českou zvláštnost, občané západních demokracií nedůvěřují politickým elitám přímo chronicky.
 
V tomto kontextu nelze opomenout Sloterdijkův dodatek k výroku: pravda vládnoucího a pravda ovládaného se liší. A pokud jeho tvrzení platí, pak politika je sice prolhaná, ale zároveň by bylo načase si uvědomit, že morální pobouření je zbytečné. Z podrážděných reakcí občanů se však zdá, že se s lhaním vládnoucí elity nehodlají smířit.
 
Průvodním jevem jejich pobouření totiž je, že se dříve lhalo méně. Z idealizované představy o minulých pravdomluvných dobách pak vyplývá přesvědčení, z něhož pobouření vzniká. Politika by šla dělat lépe, jako za první republiky, zavzpomíná nostalgicky naivní český občan. Ten americký si zase představí prvního prezidenta George Washingtona, o němž se vypráví, že jeho charakterové vlastnosti mu bránily lhát.