Ano, nejslabším článkem systému je zde ekonomika

P1060171

Když se zhroutí ekonomika tak může i dojít k zániku kultury, v minulosti se to už mnohokráte stalo, co je příčinou zhroucení ekonomiky? Příčinou je vždy ekonomické otroctví, které vede k zhroucení ekonomiky, potlačovat vzpoury ekonomických otroků pomocí policie a armády to není správné řešení. 

Malá kupní síla signalizuje, že je zde skryté ekonomické otroctví, když je malá kupní síla, tak se omezují investice, a tím se začíná ekonomika hroutit. Dalším problémem je to, že když roste kupní síla obyvatel, tak je zde snaha zvedat u mnohého ceny, protože bohatší obyvatelstvo může větší ceny za služby a bydlení zaplatit, to je poznat často u cen za Taxi služby. 

Jak se často říká, chtěl bych pracovat ve Švýcarsku, a utrácet vydělané peníze v naší republice, obráceně to nejde, za peníze co u nás vyděláte, byste ve Švýcarku, nemohli normálně existovat. Teoreticky může každý podnikat a být tak bohatý, v praxi poznáte, že tam kde je možné rychle zbohatnout, tam se nedostanete, protože toto výhodné podnikání je zde jenom pro vyvolené klienty. 

Dalším problémem je; globalizace, automatizace, digitalizace, kontejnerizace, optimalizace, robotizace, atd. tak jako si dneska lidi doma sestaví z dílů nábytek a zkušenější si sestaví počítač, nebo pomocí šablon a programů vytvoří inteligentní stránku na internetu, tak v budoucnosti si sestavíte z dílů osobní auto, nebo inteligentního robota. Hnutí udělej si to doma sám, umožňuje snížit ceny a propustit mnoho drahých zaměstnanců, ano i ty budeš brzo dlouhodobě nezaměstnaný!
Reklamy

Ano, ekonomika je zde nemocná

P1060182

Každá nemoc je způsobená špínou, proto se při léčení dbá na čistotu, kultury lze rozdělit na čisté a špinavé, ve špinavých kulturách je ekonomika nemocná a lidi se snaží z této kultury emigrovat do čisté kultury. Podívejme se na dobu, kdy zde vládli dlouho soudruzi, a byla zde povinná vojenská služba, kdy dva roky musel mladý člověk, sloužit státu jako voják zadarmo! 

Práce zadarmo je tam, kde je špinavá ekonomika, za práci náleží lidem správná mzda! Zde se dostáváme logicky ke kupní síle obyvatel, a čistá ekonomika je tam, kde je veliká kupní síla obyvatel. Za vším jsou prioritní pravidla, podle kterých národ funguje, svět neřídí prezidenti a milionáři, svět je řízen pomocí prioritních pravidel, pokud jsou tato pravidla chybná tak je ekonomika nemocná. 

Základním pravidlem je to, že dobrota k cizímu je žebrota, je správné být dobrý jenom k vlastnímu. Podívejme se na USA, které začalo podporovat výstavbu průmyslu v Číně, aby tak USA získalo levné otroky, ovšem USA nepočítalo s tím, že Čína USA podrazí, a odmítne být ekonomickou kolonií USA, stejně dneska jedná i Rusko. 

Byli zde i naivní pokusy přesunout průmysl do Indie nebo do Afriky, jenže zde je ubohá pracovní morálka, a nejsou zde levní vzdělaní lidé. Každý ekonomický růst narazí na strop, a potom následuje krize, USA narazilo na ekonomický strop a dostalo se do dluhové krize, je třeba si vzít příklad z Číny, a odmítnout být ubohou ekonomickou kolonií, na které sobecky parazitují bohaté státy, my jsme tady doma, a nestojíme o to, aby veškerý zisk z naší práce mizel, do daňových rájů.

Ano, víra dokáže zázraky

P1060189

Mnozí skeptičtí cynici, sebejistě mediálně prohlašují, že víra nemůže dokázat zázraky, a tvrdí, že vědecky dosud žádný zázrak u víry nebyl doložen. Je pravdou, že díky víře nebudete chodit po vodní hladině, to je už porušování svatých přirozených pravidel, které není zde možné, víra ale může dokázat to, že budete v nějaké specializaci nejlepší, to neporušuje svatá přirozená pravidla. Víra nám umožní překonat mnoho problémů a depresí na cestě k úspěchu, cesta k úspěchu je obrazně jako cesta bludištěm a zde je snadné propadnout depresi, protože pořád zde marně dlouho bloudíme, a nemůžeme najít východ z bludiště. 

Proč v lidech dneska je tak málo víry v to, že lze uspět ve veliké konkurenci? Příčinou je degenerace tělesná a psychická, pro víru je potřeba zdravý člověk, který se nebojí problémů a neúspěchů, z díla spatříme tvůrce, pro vytvoření hodnotného díla je potřebný hodnotný člověk, který věří ve svoje schopnosti a tak jde za svým cílem. Kdo je zde optimálním pastýřem pro tebe? To záleží na tvém životním příběhu, hledej si někoho s podobným životním příběhem, který dobře dopadl, univerzální svatí pastýři, to je jako univerzální lék, na každou nemoc, musí být jiný lék, a o tom to zde je.

Ano, ekonomika je o výhodách

P1060159

Jak se dostat na ekonomickou špičku? Představme si obrazně globální ekonomiku jako pyramidu, kde na vrcholu je ekonomický ráj, a v základech pyramidy je ekonomické peklo. Ekonomika je o výhodách, ten kdo má výhody ten je na ekonomickém vrcholu, ten kdo výhody nemá ten je na ekonomickém dně, ostatně nejde o nic nového pod sluncem, podívejte se do přírody, zde to funguje stejně už od té doby, co příroda zde existuje. Základní výhodou je zde centralizace, daně, cla, poplatky, atd. mohou existovat jenom díky centralizaci, na ekonomické špičce je to co je v centru! 

Války byli zde vždy mezi centry o výhody, tam kde nejsou centra, tam nejsou ani revoluce a války, centralismus je následkem přelidnění, přelidnění je následkem toho, že je inteligentní člověk invazním druhem, který napadl bezbranný ekosystém. Za posledních tisíc let se konzumní společnost mnohokráte restartovala a tak opustila mnohé, co jí dříve bylo svaté, největší změnou je zde globalizace; gramotnost, knihy, divadlo, kino, časopisy, rádio, televize, počítače, internet, telefony, doprava, atd. proměnili svět v jeden veliký ekonomický celek, a tak se může mnohé zboží vyrábět levně pro globální trh. 

To co bylo před tisícem let prioritou, to dneska už není prioritou, staré priority, jsme recyklovali na nové priority. Místo násilí fyzického, je zde násilí ekonomické, dluhy se stali moderními okovy, pro subjekty i objekty, dluhy jsou jako stín, před kterým nelze utéci, žádná politická strana v EU neslibuje to, že eliminuje státní dluh, o tom to v EU je! Problémem u výhod je to, že pokud má někdo výhody, tak tím jiný má nevýhody, nadbytek vytváří nedostatek, moc vytváří bezmocnost, štěstí vytváří neštěstí, láska vytváří nenávist, atd. 

Ano, bude líp, ale jenom těm kariéristům, co se po volbách dostanou na vysoké státní funkce, pracujícím lépe nebude, o tom to zde je, že sliby se v politice slibují, a jenom blázni se dopředu naivně radují. Všimněme si toho, že ekonomicky stejně je na tom; Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, atd. bohatý západ nás bere jako svoje chudé kolonie, ve kterých zaměstnanci nemají nárok na to se mít dobře, sytý hladovému nevěří, EU je jeden veliký politický a ekonomický podvod, proto Anglie logicky jako první EU opouští! Nestojíme zde v EU o zaostalou multikulturu, která do EU zanese jenom problémy a nemoci!

Co lidem pomůže k tomu, se zde mít lépe?

P1060172

Být v zaměstnání 8 hodin je pro lidi velmi namáhavé a lidem by se ulevilo, pokud se v EU zkrátila pracovní doba z 8 hodin na 6 hodin, tím by se i odstranila vysoká nezaměstnanost a s zlepšilo by se i zdraví lidí. Nepřizpůsobiví příživníci by se konečně mohli zapojit aktivně do pracovního procesu a nebyl by zde už problém s bezdomovci. Přesčasy by se v EU zakázali, a podniky by se tvrdě ekonomicky trestali, pokud by nutili zaměstnance k přesčasům. Nepotřebujeme EU na to, aby se staralo o hlouposti, ale aby řešilo to co je pro lidi důležité, a co lidem pomůže k tomu, se zde mít lépe. Platy by se nesnižovali, protože pokud zaměstnavatelé budou modernizovat a optimalizovat, tak výkon lidí nepoklesne.