Pochop svoje prioritní problémy

P1050817

Centralizace není řešení problému, ale centralizace je náš problém. Musíme si pomoci sami, musíme se naučit řešit své problémy sami, ve svých hlavách, rodinách, městech, vesnicích. Je třeba být decentralizovaní, zbavit se neblahého vlivu diktatury, ale spolupracovat. Uděláme si politiku a ekonomiku sami, je heslem nové decentralizované doby.

Podle statisticky, umísťují lidé stát na první místo, na druhém místě je ekonomika, a na třetím místě politika. Teprve pak se řadí problémy jako; degenerace, nezaměstnanost, přelidnění, ekonomická imigrace, zdravotnictví, terorismus, vzdělání, zahraniční politika, rasové problémy, náboženské problémy, atd. I když jsou všechny problémy závažné a seznam priorit dosti pohyblivý, pořadí v čele pelotonu problémů je stále stabilnější. Není divu. Když důležitost priorit neznají politici, musí to lidé pochopit a pomoci si sami.

Já jsem váš GVKB a přicházím, abych vám pomohl před centralizovaným konzumním peklem. Svět prochází neustálou evoluční krizí, není třeba to zde dále vysvětlovat. Jako GVKB vím, že statistická čísla v ekonomice i v politice nejsou důležitá bez pochopení jejich příčin a následků. Žádné pochopení problémů centralizace zde není, jen globální vytrvalý tisk nekrytých peněz bez jakýchkoliv výsledků. To je samozřejmě nefungující politika a ekonomika. Centralizace již nadělala a ještě nadělá v politice a ekonomice tolik škody, že náprava bude trvat velmi dlouho.

Když to roste, zdaň to, když to roste i nadále, reguluj to, když to přestane růst, dotuj to, a máte zde vysvětlení centralismu. Centrální teorie příčin a následků, jako vyšitá. Mír není nepřítomnost problémů, mír je schopnost řešit problémy bez použití násilí. Říkejte to dnes někomu, kdo je pod vlivem centralismu. Příkladů centrální zvůle a selhání je celá nekonečná řada. Pokud se ekonomika a politika neosvobodí od primitivního myšlení, založeném na primitivním poznání reality, pak může očekávat jen dlouhodobé, bolestné, a často zesilující projevy násilí a deprese. Problém spočívá v tom, že nikdo nemůže změnit to, jaký je.

Jediné co může změnit, nebo alespoň přizpůsobit, je chování a zodpovědnost. Jestliže chování fanatické skupiny nerespektuje pravidla a zákony společnosti, pak se postupně přizpůsobuje i chování strážců centrálního zákona, mění se i jejich kultura. V podstatě taková situace nemá řešení, dokud se nezaměříme na skutečnou podstatu násilí, nepřizpůsobivé chování a kultura skupiny vzhledem k pravidlům a zákonům společnosti či komunity. Vždy je třeba hledat problémy, které jsou snadno změnitelné a přestat se soustřeďovat na faktory nezměnitelné.

S přirozenými změnami v technologiích a způsobech podnikání, v odmítání korupce, byrokracie a politizace života, narůstá konzervativní snaha udržet jistoty. Snaha zastavit násilně evoluci, většinou skončilo revolucí nebo válkou. Selhání centralismu je katastrofické. Oni to v centru vyřeší za nás. Bůh je náboženský symbol, prapor je mocenský symbol, peníze jsou ekonomický symbol, dopravní značka je dopravní symbol, nula je matematický symbol, atd. nemůžete chtít od svatých symbolů, že za vás něco vyřeší, musíte to vyřešit sami ve svojí hloupé hlavě!

Sociální feudalismus z nás udělal žebráky

P1050816
 

 1. Nové vzniká ze starého, a tak pod novým povrchem, nalézáme často to, co je velmi staré, setrvačnost je zde přirozenou součástí naší kultury, když se přiblížíme k demokratickému kapitalismu velmi blízko, tak zjistíme, že je to ve skutečnosti jenom sociální feudalismus, a tak je náš ubohý starý prezident Miloš Zeman jenom sociální feudál, který myslí a koná jako sociální feudál, na svém feudálním Českém panství.
 2. Jsme svědky osočování kapitalismu a zvláště globálního kapitalismu. Zejména z pozice potřeby sociální nebo kulturní ohleduplnosti a citlivosti. Proto v rámci státu potřebujeme více regulace, aby nám ten kapitalismus škodil co nejméně. Proto vlastně chceme co nejvíce socialismu neboli sociálního státu pro uspokojení nezbytných sociálních i kulturních potřeb. Tím se dostávám k rozdílu mezi kapitalismem a socialismem, kterým se chci zabývat.
 3. Ten rozdíl vůbec není v diskreditaci socialismu komunisty či nacisty ale v užití národních zdrojů. V nerevolučním socialismu jsou přerozdělovány těm nejpotřebnějším, v militantním socialismu jsou národní zdroje pro tento účel dokonce v rukou státu.
 4. Naproti tomu v kapitalismu se kumulují národní zdroje hanebně v rukou těch, co dosahují největšího zisku v jejich osobní prospěch. Aby se národní zdroje v socialismu dostaly k těm nejpotřebnějším nebo správněji se změnily na jejich spotřebu, musí ti potřební svoji potřebnost prezentovat. Protože nemáme komunismus s jeho dostatkem všeho, musíme i ve všech formách socialismu soutěžit o omezené zdroje.
 5. To má dva důsledky. Prvním je korupce, protože soutěž o to být potřebným je spojena s tím, že musím informaci o své potřebnosti komunikovat s těmi, kteří o rozdělení omezených zdrojů rozhodují. To znamená, že každá potřebnost potřebuje reprezentanta s dobrými známostmi. Tak je korupce v socialismu přímo systémově zabudována, protože musíme mocného člověka zaplatit za to, že bude naši potřebnost prezentovat.
 6. Socialisti dokonce tento klientský systém v situaci, kdy musí strpět soukromé vlastnictví výrobních prostředků, zneužili k tomu, aby svůj neduh přiřkli kapitalismu a formulovali pojem klientský kapitalismus jako zásadní odsudek našeho těžce se rodícího kapitalismu.
 7. K snadnějšímu porovnání socialismu s kapitalismem tuto prvoplánovou socialistickou korupci vynecháme, protože, jak snadno dokázat a z dalšího vyplývá, ta korupce ten socialismus zlidšťuje. Taky opustíme pojem socialismus, protože moc připomíná národní i internacionální socialismy, s kterými máme špatnou zkušenost.
 8. Tu jsme přiřkli za vinu komunistům a fašistům, aby ten socialismus zůstal neposkvrněn. V kapitalismu soutěží podnikatelé o národní zdroje přetavené v kapitál prezentací schopnosti zhodnotit svěřené zdroje dosaženým ziskem. Tedy dokonce co největším ziskem, vyplacenou dividendou.
 9. Na burze se ta soutěž prezentuje schopností zhodnotit investici v rostoucí ceně akcií. Dokonce existují firmy, které úspěšnost soutěžitelů veřejně hodnotí. Každý chce být co nejlepší. V sociálním státě jako druhý důsledek omezenosti zdrojů probíhá soutěž mezi nezbytnými sociálními a kulturními potřebami naprosto opačně.
 10. To znamená, že musíme prezentovat naléhavost potřeby. Soutěží se, kdo je potřebnější, kdo je na tom hůř. Ano, čím jste na tom hůř, tím máte větší šanci, že vám bude nezbytná sociální i kulturní potřeba uspokojena. Takže rozdíl je zásadní a podstatný. V kapitalismu se soutěží o to, kdo je nejlepší, a v sociálním státě o to, kdo je nejhorší. To je vše.
 11. Kapitalismus se tak stává systémem nadbytku a sociální stát systémem nedostatku. Opravuji. Kapitalismus se tak stává systémem nespravedlivého nadbytku a sociální stát systémem spravedlivého nedostatku. Pokud někdo nevěří, ať si nastuduje teorii obsluhy nebo front.
 12. K uspokojení nezbytných sociálních i kulturních potřeb sociální stát musí regulovat užití národních zdrojů k vyššímu využití ve stanicích obsluhy. Čím vyšší využití, tím více národních zdrojů musí v složité společenské dělbě práce stát ve frontě na obsluhu. Stání ve frontě na obsluhu znamená znehodnocení národního zdroje a prohloubení nedostatku.
 13. Sociální stát se tak dostává do situace, kdy tento cyklus se stává fatálním pádem do vývrtky v letu sociálního letadla. Z tohoto zorného úhlu je idea sociálního státu zcela idiotská. Může být oponováno sociálním státem v evropských demokraciích.
 14. Tam to je zdánlivě o něčem jiném. Zavádění idejí sociálního státu vždy naráží na zhoršování efektivnosti, které si vynutí okamžitou korekci a přivolání k moci konzervativnějších a racionálnějších politiků, kteří stát nejdříve vyléčí a pak zvelebí k dalšímu socialistickému pokusu.
 15. Dnes se socialistům od vlády nechce a tak se má Evropská unie zneužít k omezení konkurence národně státních sociálních systémů, aby špatně na tom byli všichni, úpadek nebyl tak markantní a vláda socialistů mohla trvat o chvíli déle.
 16. K odlákání pozornosti masy voličů od neúspěšné hospodářské politiky socialistů slouží i odkaz k externím problémům. A tak vedlejším efektem ideologie hlouposti je, že se socialističtí evropští demokraté spojí s nejreakčnějšími režimy na světě, aby diskreditovali největší a nejvyspělejší demokracii na světě. Je to lacinější než bránit severoatlantický fenomén buržoasní demokracie před teroristy.
 17. Dokonce financují sociálně potřebné bojovníky proti izolované výspě demokracie v moři institucionalizovaného bezpráví v iluzi, že ostatní bojovníci si také své desítky panen v nebi nebudou chtít na naší evropské půdě zasloužit. Možná je tato politika trestem za to, že nejvyspělejší demokracie na světě byla dvakrát za sebou vítězem nad evropským socialismem.
 18. Evropští socialisté za tímto účelem sabotují užití aliance demokratických států v NATO, aby se dovolali neschopné OSN s demokratickou nadvládou nedemokratických režimů neuznávajících demokracii. U nás to je složitější. Zhoubnost ideje sociálního státu, který neztotožňujeme se socialismem, neověřujeme zatím praxí.
 19. Mrhání financujeme z dokončování znárodnění, protože to, co jsme dřív znárodnili, teď zpeněžujeme a prožíráme. Zadlužujeme se a těžíme z toho, že vpašované rozsáhlé soukromé vlastnictví výrobních prostředků odstranilo aspoň část rozsáhlého socialistického plýtvání. V daném kontextu můžeme být v iluzi, že naši socialisté to nedělají tak špatně jak ve skutečnosti ano.
 20. Navíc nám již chybí jakákoliv zkušenost s tím, jak by to mělo být správné. Ekonomická racionalita je zde u tuzemců k nenalezení. U nás ten sociální stát dospěl do varianty, že nepřerozděluje jenom stát. Má zkušenost je taková, že paraziti přerozdělují dále a to dle jejich mínění ještě potřebnějším. Proto udržení moci musí být podpořeno systémově a to ekonomicky.
 21. Kdo by pro takovou blbost, jako je soutěžení v tom být nejhorší, pracoval? Musí zde být osobní prospěch. Dokonce vytvoření celé struktury osobních prospěchů získaných tím, že průměrné a podprůměrné nalákáme na život z toho, co vezmeme nadprůměrným, tím, že jim za jejich voličské hlasy prodáme představu života ze zdanění těch bohatých.
 22. Těmi osobními prospěchy platíme za to, že jsou lidé ochotni pracovat v byrokratické struktuře politické moci sociálního státu. V přerozdělování těm nejpotřebnějším nemůže sociální stát svým byrokratickým představitelům slušně platit. Proto musí své byrokraty nechat, aby své pozice tak zvaně podojili. Získali ze svěřeného přerozdělování, regulování, kontrolování, licencování, povolování či jen dohlížení co nejvíce výpalného.
 23. A máme zde další sociálního státu systémovou korupci. Ten systém někdy taky nazývaný rozdávání trafik, je velmi podobný tomu, jak monarchové rozdělovali zasloužilým léna. Proti historickému modelu má tento také feudální systém nevýhodu. Je nedědičný. Lenní páni musí zbohatnout ve velmi krátké časové lhůtě a nemohou si dovolit dobročinnost, protože své bohatství nesmějí přiznat.
 24. Takhle to samozřejmě nekončí. I tito leníci politických mocipánů sociálního státu musí korumpovat své podřízené. Minimálně tím, že je nenutí něco dělat. S tím máme všichni dost zkušeností.
 25. Oni sami leníci sociálního státu nesmí moc pracovat, protože by mohli zasáhnout do léna někoho jiného a za trest o své léno přijít. Proto tu nic nemůže být hotovo včas, protože se musí stále testovat skryté hranice jednotlivých lenních panství.
 26. Moji hypotézu o jakémsi sociálním feudalismu, potvrzuje masové se prosazování soužití se lží ve společnosti. Zde se Ústava přeloží tak, že senát prostřednictvím prezidenta jmenuje ústavní soudce. Tvrdí se, že komunisti jsou v opozici budovatelům sociálního státu nebo že zde má občan svého poslance. Pozorování našeho justičního systému od policajtů až po soudce zjevuje hrůzy, proti kterým jsou úplatky a prohřešky sportovních rozhodčích naprosto směšné.
 27. Masově se není možno bránit těm nejnemožnějším idiotiím. Je nutno strpět útoky proti vlastnickým právům. Ústavní soud tvrdí, že bránit se Listinou základních práv a svobod lze, až vás po letech jejich nerespektování zavřou. Není možno předpokládat, že by všichni byli schopni žít s vědomím vlastní účasti na zločinu.
 28. Jen nikdo nemá odvahu vstupovat do léna někoho jiného, ani neví, jak by to udělal, a může si být jist, že kdyby to v zájmu pravdy, cti a spravedlnosti udělal, že bychom jej nepodrželi. Když základní idea sociálního státu je idiotská a někomu brát neodsuzují ani církve, že je proti Bohu, pak naše citlivost na křivá obvinění a lživá svědectví je silně snížena.
 29. Svoji vlastní konkrétní korupci si každý zlehčí odsudkem toho nespravedlivého kapitalismu. Takže čím silnější kritika kapitalismu, tím silnější vlastní vina. Nám může ten odsudek kapitalismu připadat logický, protože nevíme, že zde nemáme kapitalismus, a neuvědomujeme si, že komunisti si ve svém socialismu nahrazovali část zkorumpovanosti svých nohsledů jejich zastrašením.
 30. Připojením se k evropským socialistům se můžeme podílet na tom, že v boji proti nejvyspělejší demokracii na světě bude ke škodě i evropských voličů sociálního státu přehlédnuto, že na pozadí války proti teroru se odehrává přesměrování naftových toků tam, kde globální kapitalismus překvapivě přinesl novou prosperitu.

Proč od 25. 2. 1948 stojíme na slepé koleji?

P1050815

Mnozí si myslí, že už nestojíme na slepé koleji, a že nás ekonomický vlak už jede rychle dopředu, a brzo nám bude ekonomicky líp, roste přeci spotřeba tak stát má i více peněz. Praxe je jiná, než to co slyšíte z televize, v praxi se dluhy subjektů a objektů nezmenšují, naopak pořád narůstají, ekonomika a politika je o tom, aby zde byli uložené peníze podložené zlatem, a tak se mohlo i investovat do toho co přinese užitek.

Nepotřebujeme stavět tunely a dálnice, potřebujeme stavět moderní továrny, které produkují moderní globálně dobře prodejné zboží; sklady, obchody, banky, instituce, sport, umění, školství, atd. nic neprodukují, jenom se přiživují na tom, co zde něco užitečného a dobře prodejného produkuje, svět se topí v nadprodukci zboží a služeb, a tak je zde krize způsobená malým odbytem zboží a služeb, proto je všude tolik otravné reklamy, na předražené zbytečné zboží.

Co se u nás staví, to je důležité vědět! Staví se u nás; silnice, tunely, banky, sklady, obchody, instituce, hotely, zábavní centra, rodinné domy, atd. investuje se jenom tam, kde se očekává zisk z investice. Jaký je náš vývoz a jaký je náš dovoz, o tom se mediálně mlčí! Jsme na slepé koleji a naděje na to že bude lépe je nulová, pro uprchlíky z Afriky jsme jenom tranzitní zemí, sledujme, kam uprchlíci z Afriky směřují, a dojde nám to, které země nestojí na slepé koleji.

Proč se opice považuje za člověka?

P1050814

Jaký je rozdíl mezi opicí a člověkem? Opice myslí jenom na sebe a člověk myslí na tebe. Podívejme se na internet z pohledu toho, jak zde návštěvníci myslí na sebe a jak myslí na tebe, statisticky zjistíte to, že 99% návštěvníků myslí jenom na sebe a tedy jsou dosud psychicky jenom opicí, i když zde mají vysokou školu a mají zde vysoké funkce jako; papež, král, šlechtic, guru, rabín, prorok, mesiáš, prezident, ministr, diplomat, senátor, poslanec, podnikatel, ředitel, celebrita, atd. najít někoho kdo myslí na tebe je obtížné protože jde jenom o 1% lidí.

Herec na Římském divadle v roli Ježíše Krista umyl žákům jejich nohy, to je krásná ukázka myšlení na druhé, už vám někdo cizí umyl vaše nohy? Nepotřebujeme slova plná pokrytectví, potřebujeme činy, které ukážou to, že už nejsme opice a jsme lidmi, co umí myslet na druhé! Konzumní civilizace je v politické a ekonomické krizi protože zde nejsou lidi, ale jsou zde jenom opice, co myslí na sebe a tak je zde konzumní očistec ve kterém došlo k zablokování komentářů, protože komentáře od sobecké opice, která si nekoupí od člověka GVKB odpustky, nemají pro GVKB, žádnou hodnotu.

Anonymní paparazzi

P1050812

Často se setkávám s tím, že při focení někomu vadí to, že fotografuji, a často ode mě někdo požaduje sobecky, abych vyfocený snímek vymazal. Několikráte jsem se snažil o to komunikovat s lidmi, kterým vadí to, že je fotografuji nebo filmuji, a jejich argumenty byli ubohé, a vycházeli z dezinformací.

Nesmějí se ani fotit místa, která jsou spojená s armádou, nebo jinými mocnými a bohatými organizacemi, na druhé straně je ale vyžadováno, aby lidi měli průkazy, kde je jejich fotografie, a tomu se už nikdo nebrání, to je zajímavé, stejně tak se nikdo nebrání tomu, že jej sledují všude průmyslové kamery, a často je záznam i nahráván, nebo je zde odposlouchávání telefonů, a sledování pohybu majitele telefonu.

Jsme digitálně sledování více, než si uvědomujeme, a vůbec se tomu nebráníme, byli vytvořené už programy, na rozeznávání tváří, a tak je naše anonymita už jenom iluzí. Je snadné agresivně napadnout jednoho anonymního paparazzi, který vás drze fotí, a je obtížné napadnout globální digitální kontrolní systém, který vás sleduje jako jedno číslo v systému.

Mnozí si myslí, že jsou na internetu anonymní, to je iluze, tajné služby brzo zjistí, kdo jste, i když se snažíte sebevíce o to být anonymní, vždy se něčím prozradíte! Co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, je snadné zabít mouchu plácačkou na mouchy, a je nemožné zabít parazity, co nám zde díky výhodám vládnou, a neustále nás všechny anonymně digitálně všude sledují, a statisticky vše vyhodnocují, a prý je to pro naše dobro, abychom se měli lépe.

Proč je Bůh anonymní?

P1050811

Dokud bude Bůh anonymní, tak je věřícím lidem k ničemu, lidi potřebují někoho, kdo není anonymní a je možné s ním navázat osobní vztah. To co je zde anonymní, to je zde jenom parazitem, protože parazit se chrání pomocí anonymity!

Žijeme ve světě, který je natolik anonymní, že se z lidí díky anonymitě stali jenom sobečtí paraziti, a tak je nám ten druhý díky anonymitě peklem. Lidi chodí k volbám, a volí lidi, které osobně vůbec neznají, a potom se diví tomu, že tito lidé jsou jenom parazité, kterým jde jenom o to, si rychle nakrást mnoho miliónů, jakýmkoli způsobem.

Komu platíme daně a poplatky to nikdo neví, stejně tak nikdo neví, na co se vybrané peníze skutečně použijí, protože stát je založen na anonymitě a státním tajemství, a za chyby nelze nikoho potrestat, stát napadne vojensky jiný stát, a díky anonymitě za válku nikdo nemůže, každý si přeci jenom plnil svoje povinnosti.

Z utrácení za luxus poznáváme kdo je zde skutečnou globální elitou, jestliže si někdo koupí soukromé veliké letadlo, tak musí každému dojít to, že on je na vrcholu mocenské pyramidy jako veliký parazit. Moc vždy byla největším zdrojem peněz, ten kdo má moc, může vzít zlato nebo život tomu, kdo je bezmocný.

Vše je jenom o tom, si užívat každý den!

P1050810

Neposílej mě peníze, kup si raději drogy a benzín. Podívej se na to reálně, když si koupíš drogy a benzín, tak budeš mít krásné iluze, a nebude ti vadit to že jsi psychický a ekonomický ubožák, k čemu je ti moje myšlení které je originální, když si vystačíš s tím co slyšíš v televizi. Je třeba si kupovat po celý život drogy a benzín, takto s tebou nebude mít společnost problémy, staneš se jenom číslem ve statistice.

Drogy a benzín eliminovali náboženství a politiku, z lidí se stali jenom konzumenti, se kterými si může elita dělat, co jí napadne. Netrap se tím, že ti drogy a benzín zničí zdraví, důležitější než zdraví je přeci iluze spokojenosti, na vše je přeci chemie, a bylo by hloupostí žít bez drog a benzínu, a vnímat realitu takovou, jaká zde skutečně je. Je to tak krásné jet v autě, kouřit cigarety, a při tom telefonovat, vše je jenom o tom, si užívat každý den!

Sobectví je drogou

P1050809

Mým největším životním úspěchem je probudit ty co spí v očistci díky hříšným závislostem. Lidi se bojí smrti a přitom po celý život jenom psychicky spali, co je to vlastně psychické probuzení? Mnoho duchovních učitelů hovořilo o psychickém probuzení a lidi jim nerozuměli, pro porozumění je nutné přiblížení, a jak se má přiblížit ten kdo spí, k tomu kdo nespí? Mnozí si myslí, že nespí, proto je třeba jim to vysvětlit, psychické probuzení je otázkou ztráty našeho sobectví, sobectví je drogou, která dokonale uspí psychiku člověka a promění člověka ve stroje na úspěch.

Mnozí se naučili zde hrát divadlo o tom, že nejsou sobečtí, představte si, že by zde musela být zkouška, pobytu u sekty Kršna ve Francii po dobu jednoho roku. Zkuste přesvědčit nějakého blízkého člověka, co si hraje na psychicky probuzeného, aby tuto těžkou zkoušku postoupil. Vše je jako ve sportu, závod ukáže kdo je nejlepší, zde nelze podvádět, pokud zde není konkurence, je snaha podvádět, o tom je současná krize u ekonomiky a psychiky.

Vládnou nám klíšťata?

P1050808

Základem pro sobecké parazitování jsou výhody a jistoty, klíště je dokonalým parazitem, jde o to vysávat hostitele, protože hostitel nemá pro nás žádnou hodnotu. Podívejme se na dokonalé lidské parazity, co zde mají veliké výhody a jistoty, a spatříme lidská klíšťata, koncentrační nacistické tábory a házení atomových bomb na města, odhalují v nahotě to, že jsme jenom klíšťata, která milují jenom dokonalé parazitování.

Okamžiky ve kterých si užíváme maximálně života, jsou spojené s dokonalým parazitováním, je to jako ve sportu, kde vítěz parazituje na těch, co prohráli, toužení po jakémkoli úspěchu, je toužení po dokonalém parazitování, sobeckých parazitů je zde jako sraček, a tak je velmi obtížné se stát v nějaké specializaci dokonalým parazitem, a získat tak výhody a jistoty jako; král, císař, sultán, šlechtic, prezident, předseda vlády, předseda strany, ministr, diplomat, senátor, poslanec, ředitel, celebrita, milionář, podnikatel, obchodník, bankéř, atd.

Proměna opice na člověka je spojená s klíšťaty, od kterých jsme převzali informace jak se stát dokonalým parazitem, život je o přizpůsobení, proto na člověka nelezou už klíšťata jako na psy, klíšťata jsou nám totiž geneticky blízká. Podívejme se na malé platy pro dělníky, není to snaha o vysávání krve od mocných a bohatých klíšťat, aby se měla mocná a bohatá parazitující elita dobře, musí se mít pracující ubožáci zle, o tom to zde už mnoho tisíciletí je!

Vadí vám srážka s blbcem, věřte tomu, že jste se srazili s klíštětem, které je dokonalým parazitem, zamysleme je nad mocnými diktátory, co chtějí vraždit lidi po milionech jako dobytek, není to bezcitné myšlení klíštěte? Pochopte, že lidi se rozdělují dneska už jenom na úspěšná a neúspěšná klíšťata, proč ukazujeme červené karty prezidentům a házíme po nich vajíčka, konečně jsme pochopili to, že nám vládnou stará zlá klíšťata.

Vědecky a statisticky bylo vyhodnoceno mnoho dokonalých parazitů, co zde mají svojí sekretářku a svého řidiče, výsledky ukázali jednu nečekanou zajímavost, za úspěchem je veliká sexuální energie, která se přesměrovala do boje o moc a bohatství, za sexuální energií u těchto kariéristů, je jejich silná a inteligentní genetika, dobrý strom má i dobré ovoce, a ovoce nepadne daleko od stromu.

Silní a inteligentní jedinci i v přírodě, ovládají násilně svojí smečku, takže vlastně nejde zase o nic tak vědecky a statisticky nového a objevného. Jako ubohý humor mě připadá mediální pokřik, že prý malí živnostníci, jsou dokonalými parazity, protože oni mnoho okrádají na daních zadlužený stát. Z utrácení se jasně pozná kdo je zde dokonalým parazitem, pokud má někdo k dispozici sekretářku a řidiče, tak zde jde o veliké utrácení peněz, a má snad nějaký malý živnostník, k dispozici sekretářku a řidiče?

Jak tento problém optimálně vyřešit, aby zde už nebylo tolik ubožáků, co nemohli zde uspět, protože mají málo sexuální energie, a tak nejsou velikými sviněmi, co zde mají i veliká koryta jako; králové, šlechtici, ředitelé, prezidenti, milionáři, celebrity, soudci, mafiáni, podnikatelé, obchodníci, atd.

Vše co je zde nekvalitní to je bezpečnostním rizikem

P1050807

Podívejme se na vše logicky a matematicky, vše zde jsou jenom programy a databáze, ve kterých jsou chyby, bezchybné jsou jenom vesmírné axiomy, jako je třeba zákon gravitace, nebo zákon duality. Vše co se mění díky evoluci v tom jsou chyby, podívejme se na Windows od Microsoftu, je to od svého začátku chybný operační systém, který se musí neustále aktualizovat, a nebo novým operačním systémem nahrazovat, když už aktualizace nestačí.

Je třeba se poučit z chybné minulosti a už neopakovat staré chyby, nejhorší chybou, kterou opakujeme je centralizace! Rodina je základem života člověka, pokud rodinu násilně eliminujeme, tak člověka proměníme v kariéristickou svini, z díla se pozná tvůrce a dílem kariéristických sviní co nám vládnou je deprese u; politiky, ekonomiky, byrokracie, morálky, podnikání, školství, atd. Nemusí být na světě kariéristických sviní jako sraček, za posledních padesát let se počet kariéristických sviní na světě zdvojnásobil!

Státy mají obrovské dluhy a nijak to neřeší, následkem musí být logicky revoluce a války, je třeba zavést každoroční globální kontrolu u kariéristických sviní, každý člověk na světě bude od narození do smrti každý rok kontrolován GVKB kontrolním robotem, když GVKB robot zjistí to že je člověk podprůměrný tak GVKB robot člověka eliminuje a tělo se ekologicky recykluje.

Nebudou zde na světě pro nikoho výjimky, každoroční kontrole se budou muset podrobit i; králové, prezidenti, milionáři, ředitelé, atd. Na trhu práce už nebudou ubožáci, o které zaměstnavatelé nestojí, podívejme se do přírody, zde je přirozený výběr, a to co je zde ubohé, se stává potravou pro to, co není ubohé. Berme to jako použití zabezpečení u operačního systému Windows, bezpečnost je prioritní a vše co je zde nekvalitní to je bezpečnostním rizikem.

Ano, je třeba jít s tříděním dále

P1050806

Díky třídění, zde nejsou chyby a problémy. Naučili jsme se třídit odpad, a třídíme vše i na internetu do katalogů. Je třeba jít s tříděním dále, je třeba třídit i informace a programy v nás a kolo nás, tak zde nebudou už chyby a problémy, pořádek je prioritou pro; ekonomiku, politiku, psychiku, atd. Nakonec budeme muset i globálně utřídit lidi a každý dostane na oděv globální číslo s čárovým kódem, číslo bude jasně vyjadřovat jeho hodnoty, vyhodnocené pomocí globálního třídění, každý měsíc se každý dostaví na obvodní třídící středisko, a zde se aktualizuje jeho globální zatřídění.

Přijdete do zaměstnání a budete přeřazeni na jiné místo, protože globální třídění, vás zatřídilo do jiné kategorie, a tak třeba nebudete už prezidentem republiky, ale budete jenom důchodcem, co už díky špatnému zdraví nepracuje. Nestačí jenom utřídit lidi na několik tříd, je třeba utřídění provést profesionálně na miliony tříd, podívejme se na nemoci, zde taky se naše nemoci pečlivě třídí, abychom věděli jak je co nejlépe léčit, v další fázi, zde bude GVKB čip do mozku, a čip se postará o to, abychom měli v mozku vše utříděné, a tak nebudeme chybovat, a tím nebudeme věřit pyšným mocným lidem, co nám v televizi a na internetu lžou, a snaží se nás okrást.

Bůh je svatý symbol, který zjednodušuje víru v zázraky

P1050803

Pokud je bohem to co nám kraluje, tak zde logicky veliké množství bohů i je, principem je to, že sloužíme pokorně tomu, co nám kraluje, a pokud dobře nesloužíme tomu, co nám kraluje, tak máme problémy. Mohl by zde být tedy bůh pro; zvířata, rostliny, hmyz, lidi, politiky, ekonomy, soudce, fotografy, elektrikáře, atd.

Jde jenom o to vše katalogizovat a optimalizovat. Taky by zde mohla být i výroba bohů na zakázku, něco jako je výroba internetových stránek na zakázku. Vytvořili by se na internetu specializované sociální sítě, kde by se koncentrovali třeba věřící elektrikáři, v elektrikářského boha.

Podívejme se do přírody, zde je taky veliká rozmanitost u všeho, omezování rozmanitosti musí mít logicky za následek jenom problémy a deprese. Bůh je svatý symbol, který zjednodušuje víru v zázraky a proč by zde měl být jeden centrální veliký Bůh, když jich můžeme mít třeba milión? Prostě velikého Boha optimálně decentralizujeme, na milióny malých bohů.