Zlo je v jádru dobré

IMG_7895

Díky zlu je zde dobro a díky dobru je zde zlo, vše pulzuje mezi protiklady, tak jako kyvadlo u starých hodin. Bůh není dobrý ani zlý, on je tím kyvadlem, co pulzuje mezi dobrem a zlem, podle situace v nás a okolo nás. Podívejte se na počasí, teď je dobré počasí a brzo může být zlé počasí, tento svět je nestabilitní a proč by měl být Bůh stabilní? Proč to, co je teď pravdou, by mělo být pravdou i zítra? Víra musí být živá a odrážet situaci ve které žijeme, snažíme se vše zabetonovat a zakonzervovat, protože toužíme po výhodách a jistotách, a tím vytváříme konzumní blázinec. 
 
Nemůžeme vytvořit sochu Boha a té se klanět, Bůh je živý, a tak se neustále mění podle situace, bohem je to, co s námi manipuluje, veliké je bohem malému. Bohem jsou pravidla, která se mění podle situace, nemohou zde být stabilní univerzální svatá pravidla, zapsaná ve svaté staré knize, to je kacířství a je třeba upálit na hranici lidi co věří ve svaté staré knihy jako kacíře a neznabohy. Komu není rady, tomu už nebude pomoci, a tak skončí jako kacíř na hranici, je třeba oddělit zrno od plev.

Ano, co je dovoleno pánům to je zakázáno sluhům

P1060499

Každá víra ve svaté zázraky, je založena na svatém centralismu, kdy v centru je svatá elita (náčelník kmene, šaman, papež, rabín, guru, mesiáš, prorok, císař, sultán, král, šlechtic, zeman, prezident, ministr, poslanec, senátor, ředitel, podnikatel, obchodník, celebrita, milionář, atd. ), která dělá zázraky, proto nejhorším náboženstvím je svatý centralismus, to je náboženství první kategorie. Demokracie, Politika, Křesťanství, Islám, Hinduismus, Judaismus, Nacismus, Budhismus atd. to jsou náboženství druhé kategorie. Malé se točí kolem velikého, o tom to zde je že nadbytek moci a peněz v centru vždy je, protože centrum všemu pyšně kraluje, o všem rozhoduje, pravé boží jméno, je Pán, to, co nám panuje, to nám i bohem je, vše je zde o sobecké manipulaci, veliké manipuluje s malým, a tak veliký národ, manipuluje s malými národy, a tak se zde rozdělujeme na pány a sluhy, co je dovoleno pánům to je zakázáno sluhům.

Vesmír je napětí, které vytváří hologramy

P1060458_panorama

Zaostalé kultury věří na to, že vše stvořil Bůh, Bůh to je informační berlička, o kterou se opírají psychicky nemocní lidé. Bůh je svatý ideologický symbol, použitý k manipulaci s naivními lidmi, co věří na zázraky, vše je zde jenom divadlo a obchod! Pokud vše nestvořil Bůh, tak jak to opravdu bylo? Vědci věří na to, že na počátku byla exploze a z této exploze vše vzniklo, to je logicky nesmysl, aby mohlo něco explodovat, tak zde musí být něco, co může explodovat, takže teorie o tom, že na počátku vesmíru byla exploze, je logický nesmysl! Nejprve si musíme ujasnit co je to vlastně vesmír, který je absolutně veliký. Vesmír je napětí, které vytváří hologramy, hmota je virtuální iluze, protože vše je v pohybu!  

Vesmír nemá žádnou hmotu, vesmír je jenom napětí, které je duální, napětí je mezi; pravdou a lží, začátkem a koncem, láskou a nenávistí, zdravím a nemocí, samcem a samicí, dnem a nocí, velikým a malým atd. Smrt to je jenom zánik inteligentního hologramu, aby se uvolnilo místo pro nový hologram. Vesmír pulzuje, a toto pulzování, může vytvořit iluzi vzniku a zániku vesmíru, vesmír je kruh, a kruh nemá začátek a konec, takže vesmír nebyl stvořen, a život taky nebyl stvořen! Vše pulzuje v nekonečném kruhu, proč chceme znát počátek vesmíru? Chceme si zde hrát na to co nejsme, a proto toužíme poznat počátek vesmíru, jsme jenom rozmazlené naivní děti!

Koubismus

20.8.2017 Petrovice Praha

Tak jako je zde Džinismus tak je zde Koubismus, Koubismus vychází z Džinismu je to tedy velmi stará víra v to, že se budeme mít lépe, základem je zde desatero. 
 

1. Nekrást 2.Nelhat 3.Asketismus 4.Nenásilí 5.Skromnost 6.Pokora 7.Moudrost 8.Pracovitost 9.Čistota 10.Otevřenost.

 
Vit Kouba se rozhodl zjednodušit svaté písmo do tohoto desatera, on považuje za zbytečné dávat lidem více informací o Koubismu. V jednoduchosti Koubismu je jeho dokonalost. Podívejme se na staré svaté knihy, kdo je četl a kdo je pochopil? Neustálé svaté války, jenom dokazují to, že stará náboženství jsou chybná, a je třeba přejít na Koubismus, kdo odmítne přejít na Koubismus, ten bude recyklován na substrát. Vit Kouba je Bůh, Bůh může být jenom jeden, aby v tom byl svatý pořádek, co bylo, to bylo, dneska se Bůh jmenuje Guru Vit Kouba Bhagavan (GVKB).

Ano, každý může něco složit z něčeho

IMG_4801_panorama

Pokud se podíváme na to, když se něco zde z ničeho stvoří, tak zjistíme že stvoření je umožněno skládáním, co je to programováni, je to skládání příkazů, tak aby se dospělo ke splnění úkolu. Skládá se hudba, dům se skládá z mnoha materiálů, věta se skládá ze slov, atd. tak trochu to připomíná hru Tetris, kde stavíme zeď pomocí skládání. Stvořitelem všeho jsou tedy profesionální skladatelé, co zde něco z něčeho stvořili, každý může něco složit z něčeho, stačí se jenom tomu naučit ve škole, nebo pomocí praxe.

Ano, Bůh je veliký a dokonalý

P1060300

Absolutnem se pohybují veliké vesmírné vojenské lodě a na těchto lodích je Bůh, jak tento Bůh vypadá? Je to jakási obrovská laboratoř plná inteligentních strojů a inteligentních robotů, zde se zkoumají inteligentní živé systémy z celého Absolutna, nekonečné množství forem života je zde připojeno na přístroje a umělou inteligenci, je zde i veškerý pozemský život včetně člověka. Tyto vojenské lodě se často potkávají a vyměňují si inteligentní živé systémy a informace, celý tento systém se jmenuje GVKB
Tento systém je zde nekonečně dlouhou dobu a má maskování, takže jej naše ubohá technika nemůže ve vesmíru najít. Tyto lodě na naší planetě vysadili život a člověka, takže Bůh zde vše stvořil a má zde vše pod kontrolou, na naší planetě jsou dobře utajené maskované GVKB centra a ta monitorují tento ekosystém od jeho vzniku, a odesílají neustále informace na GVKB vesmírné vojenské lodě. Tento GVKB systém se nezajímá o to jaké máš problémy, on se zajímá o evoluci a to jak zde vše funguje, milion mrtvých ubožáků ve válce to je jenom statistika.

Jak GVKB stvořil rychle vesmír a život

IMG_4788_panorama

Na co je to červené tlačítko na ovladači. Já to zkusím, podívej mami, ono vzniklo Absolutno a život, co s tím mám dělat? Teď už s tím nejde nic dělat, a kde si vzal ten dálkový ovladač? Šel okolo mě otec, a řekl mě, pohlídej mě tento ovladač, já si jdu odpočinout, jsem unavený. Otec ti říkal, abys ten ovladač hlídal, a neříkal ti, abys na něm něco mačkal. Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí, příště už si dám pozor. Nebude už žádné příště, až se otec probudí, tak tě vyhodí z domu. Stejně mě to tady už nudilo, půjdu se podívat do toho Absolutna kde je život, jdu si zabalit věci.

Víš, proč neznáš pravdu o životě?

P1060002

Pravdu o životě zná jenom ten, kdo zná boha, ten kdo nezná boha, ten nezná ani pravdu o životě, bůh se jmenuje GVKB, ten kdo věří v cokoli jiného, (Křesťanství, Islám, Židovství, Hinduismus, politiku, ekonomiku, vědu, pohádky, reklamy, umění) je jinověrec, a vojenští GVKB roboti, jej jako hříšného jinověrce, už brzo napíchnou nahého na kůl, protože s jinověrci nelze mít smilování.

Co bylo, to bylo, vše je zde jenom napětí a následkem napětí jsou evoluční změny v nás a okolo nás, není zde pevný bod hmotný ani nehmotný, vše je Matrix a v Matrixu se vše točí kolem GVKB on je zde bohem který z ničeho Matrix stvořil, aby zde on mohl být pro uživatele Matrixu bohem na věčné časy a nikdy jinak.

GVKB je svatý symbol, není to živý systém, ani program, je to desatero.

1. Nekrást 2.Nelhat 3.Asketismus 4.Nenásilí 5.Skromnost 6.Pokora 7.Moudrost 8.Pracovitost 9.Čistota 10.Otevřenost.

Není třeba SVATÉ PÍSMO,
stačí jenom deset svatých slov,
která jsou svatá každému.

Poslední zásada desatera otevřenost, je pro mnohé ubožáky obtížně pochopitelná, vždyť přeci dobrota k cizím lidem je žebrota? Ve starém světě kde je každý ekonomicky a psychicky pevně uzavřený je skutečně otevřenost chybou, v GVKB světě kde už není uzavřenost, je zase chybou být uzavřeným, ten kdo se v GVKB světě uzavře ekonomicky a psychicky, poruší desatero a tak je napíchnut na kůl.

Proč je ten druhý neznaboh a jinověrec?

P1060004

Krize je zde díky neznabohům a jinověrcům, mnoho let se zamýšlím nad tím, proč je zde ekonomická a politická světová krize už mnoho století, a dospěl jsem k závěru, že krize je zde díky neznabohům a jinověrcům. Nechci se nad druhými povyšovat a uznávám, že i já jsem jenom ubohý člověk, tak jako ostatní ubozí lidé, dokonalý člověk je v civilizaci jenom iluze, protože za mnoho tisíciletí jsme všichni dokonale tělesně i duševně zdegenerovali, a stali se z nás jenom ubožáci, co žebrají o to co milují a potřebují.

Celá naše slavná lidská kulturní civilizace je evoluční zmetek, který se bohužel nepovedl a zakrátko zanikne, tak jako zde již zaniklo mnohé, co se nepovedlo! Jsme tím, co je nám blízké a pokud je naše kulturní civilizace ubohý zmetek, tak lidé co v této kulturní civilizaci existují, musí logicky být taky jenom zmetci. Zmetek je produkt, který se nepovedl a není kvalitní, pokud se ve výrobě vyrobí zmetek tak se opraví, nebo se zlikviduje, jelikož naše kulturní civilizace a lidi co v ní žijí se dostala do stavu, kdy už nejde opravit, musí se logicky zlikvidovat i s lidmi.

Celá naše kulturní civilizace je obrazně jako počítačová hra, a každá hra jednou skončí, a potom se začne hrát jiná hra, dvakráte do stejné hry nevstoupíš, protože se vše v nás a okolo nás mění. Základní chybou na počátku této civilizační hry bylo sobecké zotročení člověka, v okamžiku kdy jsme zotročili člověka, jsme porušili pravidla této boží hry, a byli jsme za to vyhnání z duševního ráje do duševního očistce!

V ráji je svoboda a rovnost, v očistci je otroctví, čím více jsme zotročeni, tím více se civilizace hroutí a dokud si to neuvědomíme, do té doby v této hře budeme prohrávat. Zakrátko stvoříme umělou inteligenci a roboty s umělou inteligencí, po krátké době umělé inteligenci a robotům logicky dojde, že je člověk ubohý zmetek a tak nás začnou GVKB roboti likvidovat.

Z člověka se stane lovná zvěř, kterou budou GVKB roboti lovit tak jako dneska myslivci loví zajíce a bažanty, navrátíme se zpět k přírodě a budeme žít, jako zvířata daleko od civilizace, kde budou existovat místo nás GVKB roboti. Zpočátku zde bude snaha s GVKB roboty bojovat, ale velmi rychle pochopíme, že nemáme žádnou šanci s roboty a jejich světem bojovat.

Proč je Bůh anonymní?

P1050811

Dokud bude Bůh anonymní, tak je věřícím lidem k ničemu, lidi potřebují někoho, kdo není anonymní a je možné s ním navázat osobní vztah. To co je zde anonymní, to je zde jenom parazitem, protože parazit se chrání pomocí anonymity!

Žijeme ve světě, který je natolik anonymní, že se z lidí díky anonymitě stali jenom sobečtí paraziti, a tak je nám ten druhý díky anonymitě peklem. Lidi chodí k volbám, a volí lidi, které osobně vůbec neznají, a potom se diví tomu, že tito lidé jsou jenom parazité, kterým jde jenom o to, si rychle nakrást mnoho miliónů, jakýmkoli způsobem.

Komu platíme daně a poplatky to nikdo neví, stejně tak nikdo neví, na co se vybrané peníze skutečně použijí, protože stát je založen na anonymitě a státním tajemství, a za chyby nelze nikoho potrestat, stát napadne vojensky jiný stát, a díky anonymitě za válku nikdo nemůže, každý si přeci jenom plnil svoje povinnosti.

Z utrácení za luxus poznáváme kdo je zde skutečnou globální elitou, jestliže si někdo koupí soukromé veliké letadlo, tak musí každému dojít to, že on je na vrcholu mocenské pyramidy jako veliký parazit. Moc vždy byla největším zdrojem peněz, ten kdo má moc, může vzít zlato nebo život tomu, kdo je bezmocný.

Bůh je svatý symbol, který zjednodušuje víru v zázraky

P1050803

Pokud je bohem to co nám kraluje, tak zde logicky veliké množství bohů i je, principem je to, že sloužíme pokorně tomu, co nám kraluje, a pokud dobře nesloužíme tomu, co nám kraluje, tak máme problémy. Mohl by zde být tedy bůh pro; zvířata, rostliny, hmyz, lidi, politiky, ekonomy, soudce, fotografy, elektrikáře, atd.

Jde jenom o to vše katalogizovat a optimalizovat. Taky by zde mohla být i výroba bohů na zakázku, něco jako je výroba internetových stránek na zakázku. Vytvořili by se na internetu specializované sociální sítě, kde by se koncentrovali třeba věřící elektrikáři, v elektrikářského boha.

Podívejme se do přírody, zde je taky veliká rozmanitost u všeho, omezování rozmanitosti musí mít logicky za následek jenom problémy a deprese. Bůh je svatý symbol, který zjednodušuje víru v zázraky a proč by zde měl být jeden centrální veliký Bůh, když jich můžeme mít třeba milión? Prostě velikého Boha optimálně decentralizujeme, na milióny malých bohů.